Privatlivspolitik (GDPR)

sail boat under sail on open water with clear horizon
 

Privatlivspolitik (Persondataforordningen)

Privatlivspolitik (i forhold til Kunder)

Flexofold ApS (”Virksomheden”) fastsætter hermed denne ”Privatlivspolitik” (”Privatlivspolitikken”) i forbindelse med Virksomhedens ydelse af/aktiviteter indenfor marketing, indkøb, salg og eftersalg, garantier, tekniske supporteringsaktiviteter (“Tjenesterne”) til kunder (”Kunderne”) med henblik på at overholde EU Persondataforordningen (”Forordningen”) og foretage passende behandling af Kundernes personoplysninger.

 

1. Behandling af Personoplysninger

(1) Definitioner

“Personoplysninger” er enhver form for information der relaterer til en identificeret eller identificerbar fysisk person, herunder og uden begrænsning Kundernes navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse og bruger-id.

“Behandling” er enhver form for aktivitet eller række af aktiviteter, som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, uanset om disse er automatiserede eller ej, som fx indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, samstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

“Dataansvarlig” er en juridisk person, osv., som alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger foretages.

“Databehandler” er en juridisk person, osv., som behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

 

(2) Typer af personoplysninger der indsamles

Virksomheden vil indsamle følgende typer personoplysninger vedrørende Kunderne i forbindelse med ydelsen af Tjenesterne:

 • Navn, privat- og eller arbejdsadresse
 • Telefonnummer, telefaxnummer
 • E-mailadresse
 • Bankkontonummer
 • Forhold til Virksomhedens netværk
 • Interesser i Virksomhedens produkter
 • Produktrelaterede oplysninger (som fx båd, motor, skrue)
 • Cookies, i forbindelse med brugen af vores hjemmeside.

 

(3) Formålet med behandlingen af personoplysningerne

Virksomheden vil behandle Kundernes personoplysninger til følgende formål:

 • at beregne/anbefale skruer af den korrekte type og størrelse
 • at markedsføre Virksomhedens produkter og tjenester
 • at besvare forespørgsler, ønsker og spørgsmål fra Kunderne
 • at opbevare oplysninger med forbindelse til garantikrav
 • at foretage betaling i forbindelse med køb og garantier
 • at yde service efter garantiens udløb og
 • at administrere og overvåge kontakt mellem Virksomheden, Kunderne og salgs-, servicenetværk for at forbedre kundeoplevelsen.

Hvis Virksomheden behandler Kundernes personoplysninger med andre formål for øje end de ovenfor angivne, vil Virksomheden oplyse Kunderne om de nye formål med behandlingen og andre oplysninger påkrævet under gældende lovgivning.

Ved at angive deres hensigt om at samtykke til Privatlivspolitikken, vil det blive tolket som at Kunderne har givet deres samtykke til Virksomhedens behandling af deres personoplysninger indenfor omfanget af ovenfor angivne formål og Virksomheden vil behandle Kundernes personoplysninger baseret på disse Kunders samtykke; dog forudsat at Kunderne kan trække deres samtykke tilbage på et hvilket som helst tidspunkt, hvor sådan tilbagetrækning dog ikke skal have effekt på lovlig behandling foretaget i henhold til det tidligere givne samtykke. Virksomheden kan også behandle Kundernes personoplysninger indenfor omfanget af ovenfor angivne formål under lovhjemmel i Persondataforordningen.

Virksomheden kan forlange, at Kunderne giver deres personoplysninger i forbindelse med ydelsen af Tjenesterne. I disse tilfælde, hvis visse Kunder ikke ønsker at give deres personoplysninger, kan Virksomheden være ude af stand til at yde Tjenesterne.

 

(4) Opbevaringsperiode

Virksomheden vil opbevare Kundernes personoplysninger i det omfang at Virksomheden har brug for disse oplysninger til at udføre de aktiviteter, der er beskrevet i 1.(3) ovenfor, og vil slette disse omgående, når der ikke længere er behov for oplysningerne.

 

(5) Cookies

En cookie er et lille stykke tekst som en hjemmeside gemmer på din computer eller mobile enhed, når du besøger hjemmesiden. Det hjælper webstedet til at huske dine handlinger og præferencer (som sprog, font og andre displayindstillinger) over en periode, så du ikke behøver at justere dem hver gang du vender tilbage til webstedet eller browser mellem sider

En cookie er et lille stykke tekst, som  Kundens browser gemmer på Kundens computer. Virksomheden bruger cookies til at overse, hvordan Virksomhedens hjemmeside bruges, så Virksomheden kan udvikle og forbedre hjemmesidens design, layout og funktion.

Cookies gør Virksomheden i stand til at identificere Kundens enhed. Virksomheden anvender de cookies, der er strengt nødvendige for at gøre Kunderne i stand til at navigere rundt på hjemmesiden eller til at tilbyde visse basale funktioner. Virksomheden bruger cookies til at forbedre hjemmesidens funktionalitet ved fx at lagre Kundernes præferencer. Virksomheden bruger også cookies som en hjælp til at forbedre hjemmesidens præstation for derved at give Kunderne en bedre brugeroplevelse. Virksomheden tillader også cookies, der kan lagres hvor Virksomheden indlægger link til sociale platforme som fx Twitter, YouTube og LinkedIn.

Hvis en Kunde ikke ønske at Virksomheden skal lagre cookies i hans eller hendes browsere, kan Kunden fjerne cookies fra vedkommendes computers harddrive eller indstille browseren til at blokere cookies eller sende en advarsel, før en cookies lagres på Kunden computer. Vær dog opmærksom på, at uden lagringen af cookies vil Kunden sandsynligvis ikke være i stand til at bruge mange af de tjenester, der findes på Virksomhedens hjemmeside eller andre hjemmesider.

Til trods for ovenstående, bør Kunderne ikke fjernes cookies fra deres computeres harddrive eller indstille deres browser til at blokere cookies ved brugen af visse af Virksomhedens tjenester, og Kunderne vil blive gjort opmærksom på den relevante cookie-politik for disse specifikke tjenester.

 

(6) Overførsel til Tredjeparter

Virksomheden kan overføre Kundernes personoplysninger til tredjeparter såsom Virksomhedens datterselskaber og søsterselskaber, forhandlere, detailhandlere, leverandører af cloud-services og Virksomhedens leverandører, osv. til de ovenfor angivne formål. Disse tredjeparter, som Virksomheden kan overføre Kundens personoplysninger til, omfatter også dem, der er baseret i lande udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejde (“EØS”, (herunder men ikke begrænset til Japan) herefter kaldet således), og Kunderne anses for at have samtykket til følgende, når de samtykker til denne Privatlivspolitik:

 • Visse lande udenfor EØS har muligvis ikke samme niveau af lovgivning til beskyttelse af personoplysninger som EØS, derfor kan en del af Kundernes rettigheder indenfor EØS måske ikke være tilgængelige her;
 • Kundernes personoplysninger kan overføres og behandles til ovenfor angivne formål beskrevet i 1.(3); og
 • Kundernes personoplysninger kan overføres til tredjeparter baseret i et land udenfor EØS.

 

(7) Videregivelse, Rettelse, og andre Procedurer i forbindelse med Personoplysningerne

I henhold til gældende lov og forordninger har Kunderne ret til at få adgang til, at anmode om rettelse af, sletning af eller begrænsning af behandlingen af deres personoplysninger, og desuden til at protestere mod behandlingen og anmode om dataportabilitet i forbindelse de personoplysninger, som Virksomheden lagrer. Sådanne anmodninger skal sendes til kontakten angivet i “5. Kontakt” nedenfor.

Virksomheden kan afslå Kundens anmodning, hvis Virksomheden bedømmer, at den er grundløs eller hvis anmodningen anses for at være overdreven.

Kunderne kan sende en protest til det datatilsyn, der er den overvågende myndighed i det geografiske område, hvor Kunderne har bopæl, i forbindelse med Virksomhedens behandling af deres personoplysninger.

 

(8) Afmelding fra direkte markedsføring

Hvis Kunderne ønsker at afmelde fra Virksomhedens direkte markedsføring, skal disse Kunder sende anmodningen til kontakten angivet i “5. Kontakt” nedenfor.

 

(9) Funktioner for sociale platforme

Virksomhedens hjemmeside kan også indeholde sociale platforme eller funktioner til kundegenerering som fx Facebook eller Twitter-knapper og widgets såsom ”Del”-knappen. Disse funktioner kan indsamle din IP- adresse, hvilke sider Kunder besøger på Virksomhedens hjemmeside og kan levere en cookie for at sikre at funktionen virker rigtigt. Sociale platforme og kundegenereringsfunktoner og widgets kan være hostet af tredjeparter. Kunders interaktion med disse funktioner og widgets er underlagt privatlivspolitikken for den aktuelle virksomhed.

 

2. Sikkerhedsforanstaltninger

For at beskytte personoplysningerne mod uvedkommende adgang og tab osv. under hensyn til typen af personoplysninger, graden af følsomhed og graden af indflydelse på Kunderne herunder økonomisk indflydelse og følelsesmæssig skade, skulle personoplysningerne blive ulovligt krænket, har Virksomheden foretaget en omfattende vurdering og bedømt risikoen for brud på persondatasikkerheden og har implementeret de nødvendige og hensigtsmæssige personlige, organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger i forhold til risikoen for brud på persondatasikkerheden og vil desuden gennemgå disse sikkerhedsforanstaltninger som det viser sig at være nødvendigt fastlægge en proces for korrigerende handlinger og fortsat forsøge at forbedre sikkerheden.

Virksomheden vil gøre tiltag til hensigtsmæssigt at administrere personoplysninger ved at begrænse uvedkommendes adgang til de kontorer hvor behandlingen af personoplysningerne finder sted, ved gennemførelsen af træningsaktiviteter, der vil øge bevidstheden hos alle ledere og ansatte der er involveret i beskyttelsen af personoplysninger og udpege ledere, der er ansvarlige for hver division, der behandler personoplysninger.

Hvis Virksomheden, i dens rolle som Dataansvarlig, indgår aftale med en Databehandler, skal Virksomheden vælge en Databehandler, der er i stand til at implementere hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger og skal kontrollere denne Databehandler på en hensigtsmæssig måde.

I henhold til Persondataforordningen, skal Virksomheden forberede registreringer af behandlingen af personoplysninger.

 

3. Fortsat forbedring

Virksomheden vil fortsat gennemgå og revidere dets tiltag vedrørende behandlingen af personoplysninger for at overholde ændringer i Persondataforordningen, behandlingsmåder og miljøet.

 

4. Ændring af denne Privatlivspolitik

Virksomheden kan ændre denne Privatlivspolitik på et hvilket som helst tidspunkt. Virksomheden skal fastslå ændringens ikrafttrædelsesdato og underrette Kunderne herom 30 dage inden ikrafttrædelsesdatoen ved at offentliggørelse på vores hjemmeside. Kunderne, der fortsætter med at bruge Tjenesterne på eller efter ikrafttrædelsesdatoen skal anses for at have givet samtykke til ændringen i Privatlivspolitikken.

 

5. Kontakt

Virksomhedens kontaktoplysninger i forbindelse med denne Privatlivspolitik er angivet nedenfor. Send venligst henvendelser vedrørende spørgsmål eller bekymringer omkring denne Privatlivspolitik eller Virksomhedens behandling af personoplysninger eller henvendelser vedrørende adgang til, rettelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af, eller dataportabilitet af personoplysninger til:

 

Flexofold ApS

Adresse: Dianavej 4, 7100 Vejle, Denmark

Telefonnummer: +45 7555 4346

Email: info@flexofold.com

Kontaktperson: CEO, Henning Uldall

Saildrive Propellers

Foldepropeller til sejldrev

Flexofold's foldepropeller for installation på sejldrev

 

FÅ ET TILBUD

Shaft Propellers

Foldepropeller til aksel

Flexofold's foldepropeller for montering på aksel

 

FÅ ET TILBUD

Spare Parts

Reservedele

Find aktuelle reservedele til din foldepropel fra Flexofold her

 

WEBSHOP

 

KØB DIREKTE FRA FLEXOFOLD

Få et tilbud på en Flexofold foldepropel.

 

FÅ ET TILBUD